Manja slova Veća slova RSS
>

IZJAVA O MREŽI - LUKA BAR

Datum objave: 15.02.2019 12:39 | Autor: lučka uprava

Ispis Štampaj stranicu


Izjava o mreži AD Port of Adria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

OPŠTE

INFORMACIJE

 

Naziv uslužnog objekta

AD “Port of Adria” Bar

 

Adresa (ulica, broj, grad ipošta)

Obala 13 jula bb, 85000 Bar

 

Kontak tosoba

Željko Vukadinović

 

Broj telefona

067 333 083

 

e-mail adresa

zeljko.vukadinovic@portofadria.me

 

Internet adresa

www.portofadria.me

 

Radno vrijeme

07:00-15:00 h/08:00-16:00

 

Pružalac usluga (I.)

AD MONTECARGO Podgorica

 

Adresa (ulica, broj, grad ipošta)

Trg Golootočkih žrtava 13, Podgorica 81 000

 

Kontakt osoba

Momčilo M Rakočević , dipl.maš.inž./Vesna Tintor , dipl.saob.inž.

 

Broj telefona

00 382 20 441 303

 

e-mail adresa

id@montecargo.me

 

Internet adresa

Web: www.montecargo.me

 

Radno vrijeme

00-24; administracija : ponedjeljak – petak 07-15 h

 

2.

                                                                   USLOVI

PRISTUPA

2.1.

Pravo pristupa (da li postoje ograničenja u pristupu; rokovi vezano za pristup)

Nema graničenja

2.2.

Pravni zahtjevi (ugovor, osiguranjei sl.)

Na osnovu prihvaćene Ponude od strane klijenta I naloga za rad, dispozicije I supotpisane potvrde nakon završenog posla.

 

3.

OPIS USLUŽNOG OBJEKTA

3.1.

Vrsta uslužnog objekta (luka, intermodalniterminal,konvencionalni…)

luka

3.2.

Vrsta tereta (koji tereti, kapacitet pretovara, skladištenja)

Generalni tereti , kontejneri I putnici

 

 

Kapacitet: 2.600.000,0 t

 

 

Skaldišni kapacitetet:

 

 

-          Zatvorena skladišta: površina 76.700m2

 

 

-          Nadstrešnice: 163.400m2

 

 

-          Otvorena skladišta: 163.400m2

 

 

 

3.3.

Željeznička infrastruktura

 

3.4.

Ukupna dužina kolosjeka prema pristaništima

23500 m (cijelolučko područje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.

Dozvoljena opterećenja

 

 

Tona po osovini

22,5 t/osovini

 

Tona po metru dužnom

8 t/m

3.6.

Dozvoljene brzine na željezničkom kolosjeku

5 km/h  (na manipulativnim kolosjecima)

15 km/h (unutar lučkog područja)

3.7.

Dopuštena dužina kompozicije prema kolosjeku

500m (ograničenje pruge Bar-Beograd)

3.8.

Ograničenja u pogledu slobodnog profila

nema

3.9.

Druga gabaritna ograničenja na kolosjeku

nema

3.10.

Otvoren skladišni prostori (m2) za:

 

 

Vrsta tereta: generalni tereti, kontejneri

Površina skladišnog prostora: 163.400m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.

Zatvoreni skladišni prostori (m2) za:

Površina: 76.700m2

 

Univerzalno skladište

 

 

 

 

 

 

 

3.12.

Specijalni skladišni prostori za:

 

 

Drvni terminal

Nadstrešnice: 163.400m2

 

 

 

 

 

 

3.13.

Prekrcajna mehanizacija (kapacitet, broj, nosivost)

 

 

tip mehanizacije

Mobilni kran Gottwald HMK 260E, 1kom.

 

 

Terex-Fuchs 880 D, 2kom.

 

 

Portalna dizalica 8t, 2 kom.

 

 

Portalna dizalica 20/32t, 2 kom.

 

 

Kontejnerski kran Ceretti Tanfani 40t, 1 kom.

Kontejnerski kran Liebherr P137, 1kom.

3.14.

Manevarske lokomotive (traktorii sl. Za manevrisanje na kolosjeku)

-dizel lokomotive

 

4.

DODJELA KAPACITETA

4.1.

Postupak dodjele I otkazivanje kapaciteta (opis postupka, rezervacija kapaciteta, rokovi za rezervaciju, kriteriji za dodjelu kapaciteta)

Rezervišu se kapaciteti po najavi špeditera kojeg angažuje Klijent, u skladu sa procedurama Operativnog planiranja.

4.2.

Kalendar rada terminala

365 dana u godini

4.3.

Pravna zaštita

Shodno članu 67 Zakona o željeznici ("Sl. list CG", broj 27/13), podnosilac zahtjeva se može obratiti Upravi za željeznice, u vezi sa pravnom zaštitom i nepoštovanjem odredbi Zakona koje se odnose na primjenu Izjave o mreži.

 

 

5.

USLUGE

5.1.

Popis usluga koje se pružaju u terminalu

Pretovar, skladištenje, sortiranje, punjenje-pražnjenje kontejnera, punjenje-čišćenje kontejnera

 

 

 

 

6.

NAKNADE

 

6.1.

 

Metodologija obračuna naknade

 

-

 

6.2.

 

Cijene za pojedine usluge (ukoliko ih ima više priložiti cjenovnik)

-cjenovnik naknada za dostavljanje I izvlačenje na / sa industrijskog kolosjeka Željeznička tarifa za prevoz stvari – korsnički servis www.montecargo.me

 

7.

PRILOZI

7.1.

Karta pozicije terminala

http://www.portofadria.me/

7.2.

Karta terminala

http://www.portofadria.me/

 

Izjava o mreži AD Luka Bar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

OPŠTE

INFORMACIJE

 

Naziv uslužnog objekta

“Luka Bar“ A.D. - Bar

 

Adresa (ulica, broj, grad i pošta)

Obala 13.jula bb 85000 Bar

 

Kontakt osoba

Momir Jočić, dipl. inž. maš.

 

Broj telefona

+382 030 300-400

 

e-mail adresa

momir. jocic@lukabar.me

 

Internet adresa

www.lukabar.me 

 

Radno vrijeme

00-24 h, administracija: ponedeljak–petak 07-15 h

 

Pružalac usluga

AD MONTECARGO Podgorica

 

Adresa (ulica, broj, grad i pošta)

Trg Golootočkih žrtava 13, Podgorica 81 000

 

Kontakt osoba

Momčilo M Rakočević , dipl. inž. maš. /              Vesna Tintor , dipl. inž. saob.

 

Broj telefona

00 382 20 441 303

 

e-mail adresa

id@montecargo.me    

 

Internet adresa

www.montecargo.me   

 

Radno vrijeme

00-24; administracija: ponedeljak–petak 07-15 h

 

2.

USLOVI  PRISTUPA

2.1.

Pravo pristupa (da li postoje ograničenja u pristupu; rokovi vezano za pristup)

Nema ograničenja

2.2.

Pravni zahtjevi (ugovor, osiguranje i sl.)

-

 

3.

OPIS USLUŽNOG OBJEKTA

3.1.

Vrsta uslužnog objekta (luka, intermodalni terminal,konvencionalni…)

Luka za međunarodni saobraćaj sa terminalima za pretovar i skladištenje tereta

3.2.

Vrsta tereta (koji tereti, kapacitet pretovara, skladištenja)

 

 

-                Suvi rasuti tereti (staro željezo, koncentrati, rude, drvena sjekanca,…)

Prostor za skladištenje: ukupno 33000 m2

Dužina operativne obale: 554m

 

-                Tečni tereti

Rezervoar za bazno ulje, 1400 m3 (“Luka Bar” A.D.);

Rezervoari za naftu i naftne derivate, 116600 m3 (“Hellenic Petroleum” I “Montenegrobonus”)

Rezervoari lužine,  10000m3 (“Uniprom” doo)

Pretakalište za sirćetnu kiselinu: 600 t/h (“MSK”)

 

-                Ro-ro tereti

Prostor za skladištenje: 60000 m2

Dužina operativne obale: 270m

 

-                Žitarice

Kapacitet Silosa za žitarice: 30000 t

 

-                Generalni tereti  u posebnim temperaturnim režimima

Kapacitet Hladnjače: 3800 t

 

-                Specijalni tereti 

Površina skladišnog prostora: 2244 m2

3.3.

Željeznička infrastruktura

 

3.4.

Ukupna dužina kolosjeka prema pristaništima

23500 m (odnosi se na cijelo lučko područje)

3.5.

Dozvoljena opterećenja

 

 

Tona po osovini

22,5 t/osovini

 

Tona po metru dužnom

8 t/m

3.6.

Dozvoljene brzine na željezničkom kolosjeku

5 km/h  - na manipulativnim kolosjecima (zone pretovara tereta)

15 km/h  - unutar lučkog područja (van zona pretovara tereta)

3.7.

Dopuštena dužina kompozicije prema kolosjeku

500m (ograničenje pruge Bar-Beograd)

3.8.

Ograničenja u pogledu slobodnog profila

Nema ograničenja

3.9.

Druga gabaritna ograničenja na kolosjeku

Nema ograničenja

 

 

 

3.10.

Otvoreni skladišni prostori (m2) za:

 

 

Suvi rasuti tereti

33000 m2

 

Ro-ro tereti

60000 m2

3.11.

Zatvoreni skladišni prostori (m2) za:

 

 

Skladišta 10 i 13

12290 m2

 

Skladišta za opasne terete (eksplozivi)

2244 m2

3.12.

Specijalni skladišni prostori za:

 

 

Hladnjača

7800 m2

 

Silos za žitarice

30000 t

3.13.

Prekrcajna mehanizacija (kapacitet, broj, nosivost)

 

 

Pretovarni mostovi

Broj (3) / nosivost 12t

 

Mobilna dizalica

Broj (1) / nosivost 144t (max)

 

Utovarni toranj za žitarice

Broj (1)/ kapacitet (300t/h)

 

Autodizalica

Broj (1)/ kapacitet (80t)

 

Ro-ro rampa za željezničke kompozicije

Broj (2)

 

Mobilna ro-ro rampa za željezničke kompozicije

Broj (2)

 

Utovarivači

0.5 – 4 m3

 

Viljuškari

1,5 – 42,5 t

3.14.

Manevarske lokomotive (za manevrisanje na kolosjeku)

- dizel lokomotive

 

4.

DODJELA KAPACITETA

4.1.

Postupak dodjele i otkazivanje kapaciteta (opis postupka,rezervacija kapaciteta, rokovi za rezervaciju, kriteriji za dodjelu kapaciteta)

Postupak usaglašen sa procedurama Sistema kvaliteta koje se odnose na procese operativnog planiranja

4.2.

Kalendar rada terminala

24h, 365 dana u godini

4.3.

Pravna zaštita

Shodno članu 67 Zakona o željeznici (“Službeni list CG” br.27/13), podnosilac zahtjeva za dodjelu trase voza može kontaktirati  Upravu za željeznice

, u vezi sa pravnom zaštitom i neusklađenostima sa zakonskim odredbama, koje se odnose na primjenu Izjave o mreži

 

5.

USLUGE

5.1.

Popis usluga koje se pružaju u terminalu

 

 

 

Pretovar tereta

 

 

Skladištenje tereta

 

 

dodatne usluge prerade tereta

 

 

Čišćenje i pranje vagona

 

6.

NAKNADE

6.1.

Metodologija obračuna naknade

-

 

6.2.

Cijene za pojedine usluge (ukoliko ih ima više priložiti cjenovnik)

Cjenovnik naknada za  dostavu i izvlačenje kola na /sa industrijske platforme je dat u

Željezničkoj tarifi za transport roba http://www.montecargo.me/korisnicki-servis/tarifa/

 

7.

PRILOZI

7.1.

Karta pozicije terminala

www.lukabar.me

7.2.

Karta terminala

www.lukabar.me