Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv za javnu raspravu - Koncesioni akt pilotaža luka Bar 15.11.2018.

Datum objave: 16.11.2018 08:43 | Autor: luckauprava

Ispis Štampaj stranicu


 

Crna Gora

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Lučka uprava

 

Broj. 01-802

Kotor: 16.11.2018.godine

U skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama (“Službeni list CG”, br. 8/09), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Lučka uprava daje na javnu raspravu Koncesioni akt za dodjelu koncesije  za pružanje Lučkih usluga – pilotski servis, privez/odvez brodova, remorkaža, tegljenje odnosno potiskivanje  plovnih objekata, dostava vode na brodove sidrišta luke Bar, prevoz lučkih vlasti na plovne objekte u akvatorijumu luke Bar, prevoz shipchandler-a do brodova u luci

JAVNI POZIV

građanima, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, da se uključe u javnu raspravu o Koncesionom aktu za dodjelu koncesije za pružanje Lučkih usluga u luci Bar  – pilotski servis, privez/odvez brodova, remorkaža, tegljenje odnosno potiskivanje  plovnih objekata, dostava vode na brodove sidrišta luke Bar, prevoz lučkih vlasti na plovne objekte u akvatorijumu luke Bar, prevoz shipchandler-a do brodova u luci, i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije dostave Lučkoj upravi u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu:

Lučka uprava

Peluzica 1, Muo

85330 Kotor

 Crna Gora

e-mail: info@luckauprava.gov.me

tel. +382 (32) 325 414

fax + 382 (32) 325 406

Kontakt osoba: mr Vladimir Stjepčević  

Javna rasprava o Koncesionom aktu za dodjelu koncesije za pružanje Lučkih usluga u luci Bar  – pilotski servis, privez/odvez brodova, remorkaža, tegljenje odnosno potiskivanje  plovnih objekata, dostava vode na brodove sidrišta luke Bar, prevoz lučkih vlasti na plovne objekte u akvatorijumu luke Bar, prevoz shipchandler-a do brodova u luci trajaće od 16.11.2018-04.12.2018 g.

Zainteresovani subjekti, Koncesioni akt, mogu preuzeti u elektronskoj formi sa web site: www.luckauprava.gov.me i Ministarstva saobraćaja i pomorstva: www.msp.gov.me u PDF-u, ili u prostorijama Lučke uprave, svakog radnog dana (ponedeljak-petak) u vremenu od 10 - 14 časova izvršiti uvid i dobiti dodatne informacije.

Stručni tim Ministarstva saobraćaja i pomorstva- Lučke uprave će po isteku roka javne rasprave, sačiniti Izvještaj sa javne rasprave.

Koncesioni akt za lučke usluge u luci Bar – za objavu.doc

Ugovor o koncesiji za lučke usluge u luci Bar – za objavu.doc