Manja slova Veća slova RSS
>

Sproveden postupak za odabir pravnih lica za obavljanje pilotaže u Bokokotorskom zalivu

Datum objave: 30.12.2016 11:44 | Autor: Lučka uprava

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 36 Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe, ( „Sl. list CG“ br: 062/12; 006/14 i 047/15) i člana 2 Pravilnika o pomorskoj pilotaži („Sl.list CG“ br: 50/14) propisani su uslovi koje treba da ispunjava pravno lice za vršenje pilotaže:

1. Da je registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata za obavljanje pilotaže
2. Da ima najmanje jedan pilotski plovni objekat
3. Da ima najmanje jednu fiksnu VHF radio stanicu
4. Da ima najmanje četiri zaposlena pilota sa pilotskom legitimacijom
5. Da ima najmanje četiri prenosne VHF radio stanice
6. Da ima zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti pilota za vrijeme pilotaže plovnim objektom u skladu sa članom 42 ovog zakona.

Nakon podnijetog zahtjeva i izvršenog pregleda o ispunjenosti uslova Ministarstvo je izdalo odobrenje – rješenje za obavljanje pilotaže u Bokokotorskom zalivu za tri pravna lica i to:

1. AD Luka Kotor
2. DOO Sea Pioneer
3. DOO Boka pilot tug & boat services