Manja slova Veća slova RSSKONTAKTI

 

Lučka uprava Crne Gore

Muo,Peluzica 1

85330 Kotor

Tel: +382 32 325-414

Faks:  +382 32 325-406

Email: luckauprava@t-com.me

Email: info@luckauprava.gov.me

 

DIREKTOR

mr Vladimir Stjepčević

Tel: +382 32 325-404

Email: vladimir.stjepcevic@luckauprava.gov.me

 

SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE I JAVNE NABAVKE MSP

 

Ana Drakulović

Samostalna savjetnica III

E mail: ana.drakulovic@luckauprava.gov.me

 

Olivera Spičanović

Samostalna referentica

Tel: +382 32 325-414

Email: olivera.spicanovic@luckauprava.gov.me

 

 

SLUŽBA FINANSIJSKO-KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA MSP


Tamara Lompar

Samostalna savjetnica II

Email: tamara.lompar@luckauprava.gov.me

 

 

SEKTOR ZA LUKE

 

Safet Luković

Samostalni savjetnik I

Email: safet.lukovic@luckauprava.gov.me

 

Tanja Ivanišević

Samostalna savjetnica III

Email: tanja.ivanisevic@luckauprava.gov.me

 

Danijela Knežević

Samostalna savjetnica III

Email: danijela.knezevic@luckauprava.gov.me