Manja slova Veća slova RSSNastaviti unapređivati dosadašnji način rada u cilju dostizanja većeg stepena saradnje na relaciji lučki operator organ uprave;

Preduzeti sve mjere i aktivnosti kako bi se obezbijedio kontinuitet u realizaciji započetih projekata od strane lučkih operatora (Koncesionara) i pokretanje novih u skladu sa ugovornim obavezama;

Podržati i afirmisati sve aktivnosti koncesionara na planu unapređenja odnosa prema lučkoj infrastrukturi, sistemu sigurnosti i bezbjednosti i sistemu zaštite životne sredine;

Intenzivirati specijalizovane obuke za službenike i namještenike Uprave u cilju sticanja znanja i tehnika za kvalitetno vršenje regulatornih funkcija (uečšćem na seminarima, radionicama kao i posjetama lučkim upravama u okruženju);

Nastaviti mjere borbe protiv korupcije, otkrivanje i sprječavanje svih pojavnih oblika tog štetnog ponašanja nameće potrebu dodatne stručne pomoći i obučenosti zaposlenih;

Otklanjati formalno pravne nedostatke, ukoliko ih bude, pogrešnom primjenom materijalnog prava u poslovanju koncesionara;

Osim redovnih aktivnosti, u skladu sa zakonskim propisima rješavati i druga pitanja od značaja za rad Uprave, kroz eksternu saradnju sa državnim organima, jedinicama lokalne samouprave, udruženjima građana, Privrednom komorom CG i drugim pravnim i fizčkim licima;

Nastaviti sa mjerama racionalnog trošenja budžetskih sredstava, do nivoa koji neće ugroziti izvršavanje sve većih obaveza Uprave;

Jačanje kadrovskih kapaciteta kao razvojne komponente Uprave, kako zapošljavanjem kvalitetnih kadrova tako i  stručnim osposobaljavanjem zaposlenih.