Мања слова Већа слова РССМој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Наставити унапређивати досадашњи начин рада у циљу достизања већег степена сарадње на релацији лучки оператор орган управе;

Предузети све мјере и активности како би се обезбиједио континуитет у реализацији започетих пројеката од стране лучких оператора (Концесионара) и покретање нових у складу са уговорним обавезама;

Подржати и афирмисати све активности концесионара на плану унапређења односа према лучкој инфраструктури, систему сигурности и безбједности и систему заштите животне средине;

Интензивирати специјализоване обуке за службенике и намјештенике Управе у циљу стицања знања и техника за квалитетно вршење регулаторних функција (уечшћем на семинарима, радионицама као и посјетама лучким управама у окружењу);

Наставити мјере борбе против корупције, откривање и спрјечавање свих појавних облика тог штетног понашања намеће потребу додатне стручне помоћи и обучености запослених;

Отклањати формално правне недостатке, уколико их буде, погрешном примјеном материјалног права у пословању концесионара;

Осим редовних активности, у складу са законским прописима рјешавати и друга питања од значаја за рад Управе, кроз екстерну сарадњу са државним органима, јединицама локалне самоуправе, удружењима грађана, Привредном комором ЦГ и другим правним и физчким лицима;

Наставити са мјерама рационалног трошења буџетских средстава, до нивоа који неће угрозити извршавање све већих обавеза Управе;

Јачање кадровских капацитета као развојне компоненте Управе, како запошљавањем квалитетних кадрова тако и  стручним оспособаљавањем запослених.