Manja slova Veća slova RSSShodno Odluci Vlade Crne Gore o određivanju luka prema značaju („ Sl. list CG“ br 20/11), za luke od nacionalnog značaja određene su:

  • Trgovačka luka Bar

 Lučka uprava

  • Luka nautičkog turizma – Marina Bar

Lučka uprava

  • Trgovačka luka Kotor

Lučka uprava

  • Brodogradilišna luka Bijela

Lučka uprava

Ribarska luka Njivice više ne spada u luke od nacionalnog značaja ( „Sl. list CG“ br 14/14).