Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
22.02.2017

Obavještenje: Počeli radovi na sanaciji vodovodne mreže na koncesionom području Luka Bar AD

Na osnovu preuzetih obaveza vezanih za eliminaciju gubitaka na vodovodnoj mreži Luke Bar, „Luka Bar“ AD je sprovela proceduru izbora izvođača radova na sanaciji djelova vodovodne mreže unutar svog koncesionog područja.
Lučka uprava

Aktuelnosti

13.03.2019.

Izvještaj sa javne rasprave o koncesionom aktu za dodjelu koncesije za pružanje lučkih usluga u luci Bar

Shodno članu 18 Zakona o koncesijama Koncesioni akt je bio objavljen na web site nadležnog organa odnosno Lučke uprave i Ministarstva saobraćaja i pomorstva u periodu od 16.11.2018-04.12.2018 g. U toku javne rasprave povodom Nacrta Koncesionog akta za dodjelu koncesije za pružanje Lučkih usluga – pilotski servis, privez/odvez brodova, remorkaža, tegljenje odnosno potiskivanje plovnih objekata, dostava vode na brodove sidrišta luke Bar, prevoz lučkih vlasti na plovne objekte u akvatorijumu luke Bar, prevoz shipchandler-a do brodova u luci komentare su dostavili: Jadro pilot and tug service doo Bar, DOO Ocean Montenegro Bar I DOO La Pluma Bar Pilot. Takođe, dana 01.02.2019g. održan je okrugli sto u Baru na istu temu.

Download više...
15.02.2019.

IZJAVA O MREŽI - LUKA BAR

Izjave o mreži za 2019 godinu: AD Port of adria i AD Luka Bar

više...
28.01.2019.

JAVNI POZIV za učestvovanje na okruglom stolu

Ministarstvo saobraćaja i pomorstava-Lučka uprava upućuje javni poziv građanima, državnim organima, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima, za učešće na Okruglom stolu o Koncesionom aktu za dodjelu koncesije za pružanje lučkih usluga

više...
16.11.2018.

Rang lista - pilotaža luka Kotor i Bokokotorski zaliv

Na osnovu čl. 27 i 30 stav 1 Zakona o koncesijama ("Službeni list Crne Gore", broj 08/09) i člana 13 Uredbe o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesije ("Službeni list Crne Gore", br. 67/09), u ponovnom postupku, a postupajući po Rješenju Komisije za koncesije broj 01/53 od 08.10.2018. godine, Tenderska komisija za sprovođenje postupka davanja koncesije za pružanje lučke usluge-lučke pilotaže u luci Kotor i Bokokotorskom zalivu po Javnom pozivu broj 01-314 od 18.04.2018. godine, sačinila je Rang listu ponuđača

Download više...
16.11.2018.

Javni poziv za javnu raspravu - Koncesioni akt pilotaža luka Bar 15.11.2018.

U skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama (“Službeni list CG”, br. 8/09), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva - Lučka uprava daje na javnu raspravu Koncesioni akt za dodjelu koncesije za pružanje Lučkih usluga – pilotski servis, privez/odvez brodova, remorkaža, tegljenje odnosno potiskivanje plovnih objekata, dostava vode na brodove sidrišta luke Bar, prevoz lučkih vlasti na plovne objekte u akvatorijumu luke Bar, prevoz shipchandler-a do brodova u luci

više...